Käsityönopetus

Käsityönopetus

Yle julkaisi marraskuussa 2019 artikkelin jossa kerrotaan käsityön suosion laskusta kouluissa ja sitä myötä syntyneestä huolesta että kädentaidot Suomessa tulevat rapautumaan. Taustalla on teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Uudistuksen ajatuksena ja tavoitteena oli lisätä tasavertaisuutta, ja erityisesti kasvattaa tyttöjen kiinnostusta teknologiaan. Seurauksena kuitenkin sekä tekstiilityön että teknisten töiden suosio on ollut laskussa. Opetusryhmiin ei ole tahtonut riittää oppilaita.

Lasku on ollut merkittävää, käsityönopettajille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan käsityön suosio valinnaisaineena vähentyi jopa yli 40% vuosien 2017 ja 2019 välillä. Syynä ei välttämättä ole pelkästään ”tyttöjen ja poikien” käsitöiden yhdistäminen vaan myös tuntimäärän lasku. Kun aiheisiin ei ehditä perehtyä, lopahtaa myös oppilaiden kiinnostus.

Myös opettajien koulutuksessa ovat jotkut nähneet puutteita. Varsinkin teknisen työn opettajien joukosta on kuulunut kritiikkiä koulutuksen alasajosta.

Käsityöharrastusten tulevaisuus?

Suomalaiset ovat innokkaita käsityönharrastajia. Taitoliiton tuoreessa tutkimuksessa aikuisista yli kolmasosa kertoi tekevänsä käsitöitä ainakin määrin säännöllisesti, ja valtaosa ainakin silloin tällöin.

Suosikkikäsityöt noudattavat suurelta osin perinteisiä sukupuolirooleja: Naiset harrastavat etenkin neulontaa, virkkausta ja ompelua, miehet puolestaan erilaisia puutöitä ja rakentelun sekä remontoimisen projekteja.

Nuorten käsityöharrastaminen on kuitenkin vähäisempää kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Huolena on että jos koulusta ei enää saada pohjatietoja, voi kynnys käsityöharrastuksen aloittamiseen aikuisiällä nousta.

Toisaalta uudet teknologiat voivat myös tukea harrastamista monilla tavoin. Erilaiset käsitöiden ympärille rakentuneet Facebook ryhmät sekä blogiverkostot ovat kasvattaneet suosiotaan. Näiden kautta apua ja vinkkejä saa vaikka ei lähipiiriin kädentaitojen mestareita kuuluisikaan.

Erilaiset kurssit muun muassa kansalaisopistoissa ovat toki myös suosittuja, mutta ajankäytön kannalta niihin osallistuminen voi olla haastavaa. Varsinkin nuorille tai ruuhkavuosia eläville sitoutuminen viikoittain järjestettävään opetukseen on hankalaa. Nuoret suosivatkin lyhyempiä ”täsmäkursseja”.

Vastaa